Wygraj z nałogiem

Pomóż sobie i swoim bliskim!

Uzależnienie od alkoholu – przyczyny i objawy

Otwieranie butelki z winem

Choroba alkoholowa jest niezwykle niebezpiecznym zaburzeniem, które wiąże się z utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Zaburzenie to nie bez powodu jest określane mianem tak zwanej „choroby zaprzeczeń”. Dość dobrze znane są sytuacje, kiedy zarówno osoba chora, jak i jej najbliżsi, przez długi czas wypierają ze świadomości fakt nadużywania alkoholu.

Niepokojącym objawem choroby alkoholowej jest bez wątpienia picie w samotności, które wiąże się głównie z koniecznością ukrywania się przed rodziną czy znajomymi. Uzależnienie od alkoholu staje się w miarę upływu czasu coraz bardziej niebezpieczne. Szczególnie groźne są sytuacje, w których osoba uzależniona zaczyna prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu czy przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwości. W takich przypadkach koniecznym jest sięgnięcie po pomoc. Warto dowiedzieć się, gdzie prowadzone jest najlepsze leczenie alkoholizmu.

 

Choroba alkoholowa oraz rodzina dysfunkcyjna

Istnieje wiele różnych klasyfikacji uzależnienia od alkoholu. Najpopularniejsze z nich uwzględniają cztery różne stadia rozwoju choroby alkoholowej, przy czym już trzeci i czwarty etap uzależnienia objawia się licznymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi.

Choroba alkoholowa jest także w dużej mierze związana z problemem rodziny dysfunkcyjnej. Początkowo wszyscy domownicy zaprzeczają faktowi nadużywania alkoholu przez jednego z członków rodziny, jednak w miarę upływu czasu, wychowanie dzieci w takiej rodzinie staje się niemożliwe, a współmałżonek nie tylko toleruje picie, ale także chroni osobę uzależnioną. To sytuacja częsta w przypadku tak poważnego problemu, jakim jest alkoholizm. Chory nie myśli o podjęciu leczenia, ponieważ nie widzi rozmiarów nałogu. Z tego powodu nadal robi to, co uważa za najlepsze. W ten sposób obie strony dopuszczają do sytuacji, gdzie cierpi nie tylko uzależniony, ale także osoby z jego najbliższego otoczenia. Uzależnienie od alkoholu niewątpliwie wywiera ogromne skutki na całą rodzinę, a rozwiązanie problemu choroby alkoholowej jest możliwe wyłącznie poprzez rozpoczęcie odpowiedniej terapii.

Agnus to ośrodek terapeutyczny, gdzie przeprowadzamy najlepsze – skuteczne leczenie alkoholizmu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.