Wygraj z nałogiem

Pomóż sobie i swoim bliskim!

Przymusowe leczenie alkoholika – szansą na powrót do trzeźwości

Czarno-białe zdjęcie kobiety

Osoby żyjące pod jednym dachem z alkoholikiem nieustannie doświadczają bardzo dużego cierpienia, a także bezsilności. Problemy osoby nadużywającej alkoholu dotykają ich w bezpośredni sposób, ale w takich sytuacjach niełatwo jest zareagować, chociażby ze względu na silną więź emocjonalną z osobą uzależnioną.

Dla wielu rodzin z problemem alkoholowym jedną z form pomocy okazuje się być przymusowe leczenie alkoholika. Nie da się oczywiście w jakikolwiek sposób pomóc osobie uzależnionej wbrew jej woli, jednak złożenie wniosku o przymusowe leczenie alkoholika w wielu sytuacjach jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Ta forma pomocy jest niejako szansą dla osoby uzależnionej, aby mogła zrobić coś ze swoim dotychczasowym życiem.

 

Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

O zastosowaniu obowiązku przymusowego leczenia alkoholizmu decyduje sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uzależnionej. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek komisji do spraw przeciwdziałania chorobie alkoholowej w rodzinie, jednak może ono nastąpić również na wniosek prokuratora. Trzeba podkreślić, że osoba będąca członkiem rodziny osoby uzależnionej nie może samodzielnie zwrócić się z takim wnioskiem do sądu.

Orzekając obowiązek poddania się przymusowemu leczeniu alkoholowemu, osoba uzależniona musi stawić się w sądzie w wyznaczonym dniu, a także w zakładzie lecznictwa odwykowego. Jeśli osoba uzależniona od alkoholu nie zastosuje się do orzeczenia wydanego przez sąd, wówczas może zostać użyty przymus w celu odprowadzenia takiej osoby. Zazwyczaj przymusowe odprowadzenie jest dokonywane przez policję.