Wygraj z nałogiem

Pomóż sobie i swoim bliskim!

Uzależnienie od seksu – główne przyczyny i objawy

Kobieta trzymająca kwiat

Wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda choroba alkoholowa czy nałóg narkomanii, i jak trudno jest podjąć się leczenia. Stosunkowo niewiele mówi się natomiast o uzależnieniu od seksu, a tymczasem to kolejne groźne zaburzenie, które może dotknąć każdego z nas. Choroba ta jest naprawdę niebezpieczna, bowiem oddziałuje zarówno na sferę psychiczną, jak i duchową. Niekiedy seksoholizm osiąga rozmiar, w którym pomóc może tylko leczenie i specjalistyczna terapia.

Uzależnienie od seksu, nazywane również seksoholizmem, jest schorzeniem trudnym w rozpoznaniu, a dotyczyć może zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szczególnie groźny wpływ seksoholizm ma na młodzież, znajdującą się u progu aktywnego życia seksualnego. Nałóg ten oddziela poszukiwanie przyjemności seksualnej od kontaktu z drugim człowiekiem.

Przyczyn uzależnienia od seksu może być naprawdę wiele. Najczęściej szuka się ich w okresie dzieciństwa, ale u dużej liczby osób nałóg ten jest powodowany również przez nieumiejętność wchodzenia w związki intymne czy przez poczucie osamotnienia, wynikające z niezaspokojonych potrzeb psychicznych. Wyróżnia się cztery fazy rozwoju uzależnienia od seksu:

  • faza I – poszukiwanie stanu przyjemności,
  • faza II – odurzenie przyjemnością,
  • faza III – traktowanie stanu przyjemności jako celu nadrzędnego,
  • faza IV – zachłyśnięcie się przyjemnością jako norma.

 

Na czym polega leczenie uzależnienia od seksu?

Leczenie uzależnienia od seksu nie jest łatwe, ale w postępowaniu jest bardzo podobne do leczenia osób z chorobą alkoholową czy narkomanią. Odpowiednio dobrana terapia ma na celu zmianę dotychczasowych zachowań i postaw wykształconych w wyniku seksoholizmu, w tym między innymi powstrzymywanie się od aktywności seksualnej, również masturbacji. Dewiacyjne skłonności seksualne mogą być leczone zarówno przy pomocy psychoterapii grupowych, jak i indywidualnych.

Ośrodek Agnus do każdego przypadku podchodzi w sposób odrębny. Seksoholizm to trudny problem, a leczenie i terapia należą do skomplikowanych. Gwarantujemy najlepszą opiekę.